Submissions

# Avatar Name Challenge Point Time
26 陳元愷 [Rev] find 10 2018-12-03 18:13:07 UTC
27 wouuuuuuuuu [Crypto] XOR 100 2018-12-02 11:50:33 UTC
28 wouuuuuuuuu [Hello] Hello 5 2018-12-02 11:42:55 UTC
29 0wning bamboobox1 150 2018-12-02 04:10:38 UTC
30 ss8651twtw Wargame 1-3 oc 150 2018-12-01 16:18:07 UTC
31 dia2diab [Crypto] Substitution 50 2018-11-30 15:38:36 UTC
32 dia2diab [Crypto] Caesar 10 2018-11-30 15:35:17 UTC
33 dia2diab [Crypto] Base64 10 2018-11-30 15:26:00 UTC
34 dia2diab [Crypto] String?! 10 2018-11-30 15:25:35 UTC
35 ss8651twtw Wargame 1-2 simpleshell 150 2018-11-30 09:47:13 UTC
36 ss8651twtw 6/10 practice pin 50 2018-11-30 03:28:38 UTC
37 ss8651twtw 5/6 practice toor 50 2018-11-30 03:21:24 UTC
38 ss8651twtw 11/4 practice BOF6 50 2018-11-29 19:24:41 UTC
39 ss8651twtw 11/4 practice BOF5 50 2018-11-29 18:40:47 UTC
40 ss8651twtw 11/4 practice BOF4 50 2018-11-29 18:18:34 UTC
41 snowman [Rev] search 20 2018-11-29 12:37:53 UTC
42 UE C [Rev] be-quick-or-be-dead-3 350 2018-11-29 04:55:07 UTC
43 UE C [Rev] be-quick-or-be-dead-2 275 2018-11-29 04:24:14 UTC
44 dia2diab tiny-strings-crypto 150 2018-11-28 22:12:46 UTC
45 dia2diab baby-lea 100 2018-11-28 20:20:55 UTC
46 黃建洲 [Crypto] Brainfuck 50 2018-11-28 16:40:50 UTC
47 黃建洲 [Crypto] JSFuck 50 2018-11-28 16:39:59 UTC
48 黃建洲 [Crypto] Railfence 50 2018-11-28 16:36:10 UTC
49 黃建洲 [Crypto] Substitution 50 2018-11-28 16:16:07 UTC
50 Y.C. Chang Monkey1 50 2018-11-28 14:33:23 UTC